אבלין, 31

ספיר, 32

אורנה, 29

קטי, 23

ליאל, 32

נסיכונת, 34

שלי המתוקה, 39